Kampanj: Narkotikafritt?


Vadå narkotikafritt samhälle? Det är dags att förändra regeringens ANDT-strategi för droger där övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika. Var fjärde år revideras strategin som är det grundläggande styrdokumentet för vår narkotikapolitik. Den nya börjar gälla 2021.

Första steget mot avkriminalisering sker genom att vi stryker gamla nollvisionen!

Kampanjens hemsida: Narkotikafritt.nu