Nyheter


Vadå narkotikafritt samhälle? Det är dags att förändra regeringens ANDT-strategi för droger där övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika. Var fjärde år revideras strategin som är det grundläggande styrdokumentet för vår narkotikapolitik. Den nya börjar gälla 2021. Första steget mot avkriminalisering sker genom att vi stryker gamla nollvisionen! […]

Kampanj: Narkotikafritt?


Vi behöver din hjälp med donationer för att bekosta marknadsföring i sociala medier, det gäller utvalda kandidater på listan för Cannabiskrysset.org. En liten donation från dig kan påverka om cannabisvänliga riksdagsledamöter kommer in i riksdagen!  Till insamlingen

Insamling till Cannabiskrysset.org