Avkriminalisering vs. legalisering- vad är skillnaden?


En vanlig fråga till oss som driver AKC är varför bara avkriminalisera, är det inte lika bra att legalisera cannabis på en gång? Svaret är att det ena utesluter inte det andra.  Faktum är att Sverige har ett barbariskt konsumtionsförbud av narkotika. Detta för att polisen, allt för ofta på godtyckliga grunder, ska kunna testa brukare. Den här diskriminerande lagen måste avskaffas för att Sverige ska komma i fas med resten av den moderna världen och fullt ut tillämpa den internationellt vedertagna principen om skademinimering, på engelska harm reduction.

Då är avkriminalisering ett måste och det så snart som möjligt. Så här har utvecklingen ofta sett ut i andra länder. Avkriminalisering, eller dekriminalisering som det ibland kallas internationellt, kommer först. Det är vanligtvis vad politiker kan skriva under på och vad en större mängd väljare kan acceptera. Legalisering är helt enkelt ett större kliv.

Legalisering av cannabis är nästa steg, då en reglerad marknad införs.

Vi vill att så många som möjligt ska ansluta sig till AKC och därför väljer vi i första hand avkriminalisering som motto.